Definicje LED cześć I

Kąt widzenia – to maksymalny kąt, pod którym można swobodnie oglądać obraz prezentowany na wyświetlaczu LED. Dla wyświetlaczy LED w poziomie ten kąt wynosi ok. 150 stopni, natomiast w pionie kąt ten jest mniejszy i wynosi 120 stopni.

Indoor – termin ten stosuje się dla wyświetlaczy przeznaczonych i montowanych wewnątrz budynków.

Outdoor – termin stosowany dla wyświetlaczy montowanych na powietrzu, na zewnątrz budynków.

Pixel – słowo pochodzące z połączenia dwóch angielskich wyrazów picture i element. Oznacza najmniejszy element składający się na rozdzielczość. W monokolorowych wyświetlaczach LED pikselem nazywa się każdą diodę. Wszystkie diody składają się wtedy na rozdzielczość wyświetlacza, która informuje z ilu diod składa się dany wyświetlacz.

Pitch – jest to odległość pomiędzy środkami sąsiednich diod (pikseli). Dobranie odpowiedniej wartości pitch pozwala na zastosowanie odpowiedniej ilości diod tak, by obraz widziany z pewnej odległości był dobrej jakości. Przykładowo dla obrazu oglądanego z odległości 25-30m, optymalny pitch wynosi 2,5 cm.

LED – Led Emmiting Diod. Element półprzewodnikowy emitujący światło, czyli po prostu dioda elektroluminescencyjna.

Cabinet – Obudowa, box wyświetlacza LED, w której umieszczone są moduły z diodami LED, sterowniki, zasilacze, itp.