GM wys. 75 cm

Wiele osób ma bardzo niepochlebne zdanie o wszelkiego typu reklamach. Uważa, że są one zupełnie zbędne, że dobry produkt sam się obroni. Na pewno w tym twierdzeniu jest ziarnko prawdy. My jednak uważamy, że warto wszelkiego rodzaju działania na rynku podeprzeć dodatkowo rzetelną reklamą, która w sposób czytelny i przejrzysty dostarczy niezbędnych informacji o oferowanym produkcie czy usłudze. Ową funkcje doskonale spełniają nasze tablice LED.

Dostarczane przez nas rozwiązania umożliwiają wyświetlanie dowolnego rodzaju animacji przy zachowaniu bardzo wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu, prezentowany komunikat jest niezwykle czytelny i zachowuje wysokie standardy estetyczne.

Poza tym wizualizacje konstruowane na naszych tablicach LED mogą być wyświetlane w jednym z wielu dostępnych kolorów.  Dodatkowo istnieje możliwość wyboru jednego z ośmiu trybów jasności. To wszystko sprawia, iż efektem finalnym jest czytelny, przejrzysty i rzetelny komunikat reklamowy, który może okazać się niezwykle pożyteczny w podbijaniu kolejnych rynków zbytu.

Parametry techniczne

szerokość
150 cm 200 cm 300 cm 350 cm 400 cm 500 cm 550 cm 600 cm
wyso-
kość 75cm
Grubość tablicy 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
Ilość znaków 7-10/3 10-13/3 14-17/3 17-20/3 20-23/3 26-29/3 29-32/3 32-35/3
Rozdzie-
lczość
768 [48X16] 1024 [64X16] 2304 [96X24] 2688 [112X24] 3072 [128X24] 3840 [160X24] 4224 [176X24] 4608 [192X24]
Pobór prądu 22,5W 30W 45W 52,5W 60W 75W 82,5W 90W
Zarządzanie tablicą (Stand-
ardowe)*
kom-
puter
kom-
puter
kom-
puter
kom-
puter
kom-
puter
kom-
puter
kom-
puter
kom-
puter